އައިޖީއެމްއެޗް--- ފޮޓޯ: ސަން
އިމަރޖެންސީ މެޑިސިން، ޓްރޯމާ އެންޑް ކްރިޓިކަލް ކެއަ ސިމްޕޯޒިއަމްއެއް ބާއްވަނީ
Share
އިންދިރާ ގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އައިޖީއެމްއެޗް)ގެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޓްރޯމާ އެންޑް އިމަރޖެންސީން، ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ)އާއި ގުޅިގެން އިމަރޖެންސީ މެޑިސިން، ޓްރޯމާ އެންޑް ކްރިޓިކަލް ކެއަރ ސިމްޕޯޒިއަމް އެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.
Advertisement

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 08:30ން ހަވީރު 04:30ށް ފުލް ސެޝަންއަކަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ސިމްޕޯޒިއަމްގައި މާލޭގެ ގިނަ ހޮސްޕިޓަލުތަކުގެ ޑޮކްޓަރުން ބައިވެރިވެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރެއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖހިފައެވެ. 

ޑޮކްޓަރުންގެ މެދުގައި މައުލޫމާތު ބަދަލުކޮށް ޑޮކްޓަރުން ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް އަމާޒުކޮށް ބާއްވާ މި ސިމްޕޯޒިއަމް ކުރިއަށްދާ ވަގުތު، ރާއްޖޭގެ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ލައިވްކޮށް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމަށް ވެސް ހަމަޖެހިފައި ވެއެވެ.

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް