ކެޓްރީނާ އަދި ވިކީ
ވިކީި އާއި ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭކަން ކެޓްރީނާ ނުބުނީ މިހެންވެ
Share
ބޮލީވުޑްގެ މި އަހަރުގެ އެންމެ ބޮޑު ކައިވެންޏަކީ ޝައްކެއްވެސް ނެތް ގޮތުގައި ވިކީ ކައުޝަލް އަދި ކެޓްރީނާގެ ކައިވެންޏެވެ. ކައިވެނީގެ ކަންކަން އެހާމެ ސިއްރުން ކުރިއަށް ދާއިރު އަދި މިއަދާ ހަމައަށް އައި އިރު ވެސް ވިކީ އާއި ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭކަން ކެޓްރީނާ ކަށަވަރުކޮށްދީފައެއް ނުވެއެވެ.
Advertisement

އެކަން އެހެެން ކުރިއަށްދާ ސަބަބުވެސް ކެޓްރީނާ ވަނީ މީގެ ކުރިން ކިޔާދީފައިވެއެވެ. އެގޮތުން މީޑިއާއަކަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ކެޓްރީނާ ބުނީ ކައިވެންޏެއް ކުރަންދެން އޭނާ ހުރީ ހުސްކޮށް ކަމަށެވެ. އެއީ އެކަން އޮންނަން ވާނެ ގޮތް ކަމަށް ބުނަމުން އޭނާ ބުނީ ހަގީގީ ދިރިއުޅުން ފެށެނީ ކައިވެންޏަށް ފަހު ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ކެޓްރީނާ ބުނީ ތަގްދީރުގައިވާ މީހަކާއި ކައިވެނިކުރެވޭނެ ދުވަހެއްގެ އިންތިޒާރުގައި އޭނާ ހުރި ކަމަށެވެ. އަދި އެ ދުވަހާ ޖެހެންދެން ވެސް އޭނާ ހުންނާނީ ހުސްކޮށް ކަމަށް ކިޔާދިނެވެ. 

މި މަހު ހަތް ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ނުވަ ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްދާ ކެޓްރީނާ - ވިކީގެ ކައިވެނީގެ ވާހަކަ ވެސް އެ ތަރިން ވަނީ ދުނިޔެއަށް ސިއްރުކުރަން މަސައްކަތްކޮށްފަ އެވެ. ނަަމަވެސް މީޑިއާތަކުން އަންނަނީ ކައިވެނީގެ ސެކިއުރިޓީ އިން ފެށިގެން އަންނަން ތިބި ގެސްޓުންގެ ތަފްސީލަށް ދަންދެން ހިއްސާ ކުރަމުންނެވެ.  

65%
ކަމުގޮސްފި
6%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
18%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
12%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް