ދިވެހި އަންހެން ވޮލީ ޓީމުގެ ބައެއް ކުޅުންތެރިން
އަންހެން ވޮލީ ޓީމު ހަތަރުވަނަ މެޗުންވެސް ބަލިވެއްޖެ
Share
ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީ މުބާރާތުގައި ދިވެހި އަންހެން ޓީމު ކުޅުނު ކުޅުނު ހަތަރުވަނަ މެޗުންވެސް ބަލިވެއްޖެއެވެ. ހަތަރުވަނަ މެޗުގައި ދިވެހި ޓީމު ބަލިވީ މިއަދު، ކިރްގިސްތާނު އަތުން އަތުންނެވެ.
Advertisement

ބަންގްލަދޭޝްގައި ކުރިއަށްދާ މި މުބާރާތުގައި ދިވެހި އަންހެން ޓީމު ކިރިގިސްތާނު އަތުން ބަލިވީ ސީދާ ތިން ސެޓުންނެވެ. މީގެ ކުރިން ދިވެހި އަންހެން ޓީމުވަނީ ލަންކާ، ނޭޕާލް އަދި އުޒްބަކިސްތާނު އަތުންވެސް ބަލިވެފައެވެ. ކޮންމެ މެޗަކުންވެސް ބަލިވެފައިވަނީ ސީދާ ތިން ސެޓުންނެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ބާކީ އަންހެން ޓީމު ކުޅެން އޮތް މެޗަކީ، ބަންގްލަދޭޝްއާ ކުޅޭ މެޗެވެ. ބަންގްލަދޭޝްއާ ރާއްޖެ ކުޅޭ މެޗު އޮންނާނީ މާދަމާއެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
100%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް