ދިވެހި އަންހެން ވޮލީ ޓީމް
ފަހު މެޗުންވެސް އަންހެން ޓީމު ބަލިވެއްޖެ
Share
ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީ މުބާރާތުގައި ދިވެހ އަންހެން ގައުމީ ޓީމު ކުޅުނު ފަހު މެޗު، އަދި ފަސްވަނަ މެޗުންވެސް ބަލިވެއްޖެއެވެ.
Advertisement

އަންހެން ޓީމުގެ ފަސްވަނަ މެޗުގައި މިއަދު ހަވީރު ބަލިވީ ބަންގްލަދޭޝްއާ ވާދަކޮށް ތިން ސެޓު ދެ ސެޓުންނެވެ. މިއަދުގެ މެޗުން ރާއްޖެ ބަލިވިނަމަވެސް ދިވެހި ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން ފެނުނީ ހިއްވަރު ގަދަ ކުޅުމެކެވެ. މިއަދުގެ މެޗުގެ ކުރިން ކުޅުނު ހަތަރު މެޗުން ކުރެ މެޗަކުން ސެޓެއްވެސް ނުލިބުނު ނަމަވެސް މިއަދު ދެ ސެޓު ހޯދިއިރު، ރާއްޖެއަށް ގެއްލުނު ތިން ސެޓުގައިވެސް ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ކުޅުނެވެ.

މުބާރާތުގައި މީގެ ކުރިން އަންހެން ޓީމު ބަލިވެފައިވަނީ ކިރިގިސްތާނު، ލަންކާ، ނޭޕާލު އަދި އުޒްބަކިސްތާނު އަތުންނެވެ. މިއިން ކޮންމެ މެޗަކުންވެސް ދިވެހި ޓީމު ބަލިވީ ސީދާ ތިން ސެޓުންނެވެ.  

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް