މާޒިޔާގެ ދެ ކުޅުންތެރިން
ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް: އިއްބެގެ ހެޓްރިކާއެކު މާޒިޔާ ފައިނަލާ ގާތަށް
Share
ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި، ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ ބަލިކޮށް މާޒިޔާއިން ފައިނަލާ އެއް ފިޔަވަޅު ގާތަށް ޖެހިލައިފިއެވެ.
Advertisement

އާދިއްތަ ދުވަހު ހަވީރު ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން މާޒިޔާ މޮޅުވީ ހަތަރު ލަނޑު ސުން ލަނޑުންނެވެ. މާޒިޔާގެ ލަނޑުތައް ޖެހީ ބިދޭސީ ފޯވާޑު ކޯނޭ އަދި އިބްރާހީމް ވަހީދު ހަސަން- އިއްބެއެވެ. އިއްބެވަނީ ތިން ލަނޑު ޖަހާފައެވެ. 

ޔުނައިޓެޑު ވިކްޓްރީ އަތުން ހޯދި ތިން ޕޮޮއިންޓާއެކު މާޒިޔާވަނީ މި ސީޒަންގައި ދަމަހައްޓަމުން އަންނަ މޮޅުވުމުގެ ސައްތައިން ސައްތަ ރިކޯޑަށް އަނެއްކާވެސް އިތުރުކޮށްފައެވެ. ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕުގައި މާޒިޔާ ކުޅުނު ފަސް މެޗުންވެސް މޮޅުވެ ލިބުނު ފަނަރަ ޕޮއިންޓާއެކު އެއްވަނައިގަ އެ ޓީމު އޮތް އިރު ބާކީ ދެ މެޗުން ޕޮއިންޓެއް ހޯދައިގެން ފައިނަލަށް ދެެވޭނެއެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް