ރ. އުނގޫފާރު ނެރު ރީލޮކޭޓް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއު އެމްޓީސީސީ އާއި ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު -- ފޮޓޯ: އެމްޓީސީސީ
18.58 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އުނގޫފާރު ނެރު ރީލޮކޭޓް ކުރަން އެމްޓީސީސީ އާ ހަވާލުކޮށްފި
Share
ރ. އުނގޫފާރު ނެރު ރީލޮކޭޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 18.58 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮންޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.
Advertisement

އެ ރަށުގެ ނެރު އެހެން ސަރަހައްދަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައިވާގޮތުން އެރަށުގައި 41,980 ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ނެރު ފުންކުރުމާއި، 162 މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގައި ބޭރުތޮށި ލުމާއި، ނެރު ބައްތި ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަން ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން ބުނިގޮތުގައި އެ މަސައްކަތް ހަތް މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެމްޓީސީސީން ނިންމަން ޖޭހޭނެ އެވެ.

މި މަޝްރޫއު ހަވާލުކުރުމަށް މިއަދު ޕްލޭނިން މިިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، އެމްޓީސީސީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރު އާދަމް އާޒިމްއެވެ. މި މަޝްރޫއުގައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ޒީނިޔާ އަހްމަދު ހަމީދެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް