ގްރީންގެ ކުޅުންތެރިން
ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް: ވަރުގަދަ މާޒިޔާ، ގްރީން އަތްދަށުވެއްޖެ
Share
ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި، ވަރުގަދަ މާޒިޔާ، ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އަތުން ބަލިވެއްޖެއެވެ.
Advertisement

މޮޅުވެގެން، ނުވަތަ އެއްވަރުކޮށްލައިގެން ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ކަށަވަރުވާން އޮތް މާޒިޔާ، ގްރީން އަތުން ބަލިވީ ދެ ލަނޑު ސުން ލަނޑުންނެވެ. މިއީ މި ސީޒަންގައި މާޒިޔާ ބަލިވި އެންމެ ފުރަތަމަ މެޗެވެ. 

މި މުބާރާތުގައި ކުރިން ކުޅުނު ފަސް މެޗުންނާއި އަދި ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗުންވެސް މާޒިޔާވަނީ މޮޅުވެފައެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް