ކްލަބު ވެލެންސިޔާ
ވެލެންސިޔާ ކުޅޭނީ ބޫޓާނުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމާ ދެކޮޅަށް
Share
އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ސައުތު އޭޝިއާ ޒޯންގެ ކޮލިފިކޭޝަންގައި ވެލެންސިޔާއިން ކުޅެން ޖެހޭ ޓީމަކަށް، ބޫޓާންގެ ޗެމްޕިއަން ޕަރޯ އެފްސީ ކަނޑައެޅިއްޖެއެވެ.
Advertisement

ކޮވިޑާ ގުޅިގެން މިދިޔަ ސީޒަންގެ ދިވެހި ލީގު ފަހު ބުރު ނުކުޅެ މެދު ކަނޑާލިއިރު، ވެލެންސިޔާ އޮތީ ދެވަނައިގައެވެ. އަދި އެފްއޭކަޕް ކެންސަލްވުމުން، ދިވެހި ލީގުގެ ދެވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި އެފްއޭއެމުން، އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ޕްލޭ އޮފް ފުރުސަތު ދިނީ ވެލެންސިޔާއަށެވެ. ވެލެންސިޔާއާ ޕަރޯ ކުޅޭ މެޗު އޮންނާނީ އޭޕްރީލް މަހު ކުރީކޮޅުއެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް