އައިޖީއެމްއެޗް
ކޮވިޑް 19 ފެތުރޭތީ އައިޖީއެމްއެޗްގެ ލެބޯޓްރީގެ ބައެއް ހިދުމަތްތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފި
Share
ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލުގެ ލެބޯޓްރީ އޯޕީޑީ ޚިދުމަތްތަކަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް ވަނީ ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފިއެވެ.
Advertisement

އެގޮތުން 2022 ޖަނަވަރީ 22 އިން ފެށިގެން 2022 ޖަނަވަރީ 29 ގެ ނިޔަލަށް އެހޮސްޕިޓަލުގެ ލެބޯޓްރީއިން ލޭނެގުމުގެ ޚިދުމަތް ދެމުންގެންދާނީ ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 08:00 އިން މެންދުރު 12:00 އާހަމައަށެވެ. 

އަދި ދުވާލަކަށް ނަންމަބަރު ދޫކުރެވޭނީ އޮންލައިންކޮށް 100 ނަންބަރު އަދި ހޮސްޕިޓަލަށް ވަޑައިގެން 100 ނަންބަރެވެ.
މިގެނެވުނު ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ދިމާވެދާނެ ދަތިތަކަށް ނިހާޔަތަށް މައާފަށް އެދޭ ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެއެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
100%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް