މޫސުން ގޯސްދުވަހެއް--ފޮޓޯ:އޭއޯ ނިއުސް
ލ އަތޮޅުން ފެށިގެން އައްޑު އަތޮޅަށް މޫސުން ގޯސް
Share
ކުރިއަށް އޮތް ވަގުތު ތަކުގައި މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް ރާއްޖޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދު ތަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފިއެވެ.
Advertisement

މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފައިވަނީ ލ އަތޮޅުން ފެށިގެން ސ އަތޮޅާއި ދެމުގައިވާ ހިސާބުތަކަށެވެ. 

އެއިދާރާއިން ބުނީ، މިއަދު ހެނދުނު 6:00 އިން ފެށިގެން މެންދުރު 12:00 އަށް މި ސަރަހައްދަށް ގަޑިއަކު 19 މޭލާއި 24 މޭލާއި ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައި ޖެހުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށެވެ. 

އެހެން ކަމުން ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ވެސް މޫސުމަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ވަނީ އިލްތިމާސް ކޮށްފައެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް