ފޮޓޯ:އައިޖީއެމްއެޗް
އައިޖީއެމްއެޗްގެ ލޭ ނެގުމުގެ ހިދްމަތް ކުރިން އޮތްގޮތަށް ބަދަލު ކޮށްފި
Share
އައި ޖީއެމްއެޗްއިން ލޭ ނެގުމުގެ ހިދްމަތް ކުރިން އޮތް ގޮތަށް ބަދަލު ކޮށްފިއެވެ.
Advertisement

ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން އެހޮސްޕިޓަލުގެ ލެބޯޓްރީ އޯޕީޑީ ހިދުމަތްތަކަށް ކުރިން ވަނީ ބަދަލު ގެނެސްފައެވެ. ބަދަލު ގެނެސްފައިވަނީ 2012 ފެބްރުއަރީ 06 އިން ފެށިގެންނެވެ.

އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ލެބޯޓްރީއިން ލޭނެގުމުގެ ހިދުމަތް ދެމުން ގޮސްފައިވަނީ ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 08:00 އިން މެންދުރު 14:00 އާހަމައަށެވެ. ނަމަވެސްއެ ހޮސްޕިޓަލުންބުނީ  މާދަމާއިން  ފެށިގެން މި ޚިދުމަތް ދެމުންދާވަގުތު ކުރިއެކޭވެސް އެއްގޮތަށް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. 

އެގޮތުން މި ޚިދުމަތް ދެމުންދާނީ ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 08:00 އިން ހަވީރު 16:00 އަށެވެ. ނަންބަރު ދޫކުރަން ފެށުމަށް
ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހެނދުނު 07:45ން ފެށިގެން ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗް އިން ބުނެއެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް