އަކެއިޝާ އާއި މެގަން---
މެގަން އާ ވައްތަރު މީހަކު ފެނިއްޖެ
Share
ޕްރިންސް ހެރީގެ އަނބިކަނބަލުން، މެގަން މާކަލް އާ ވައްތަރު މީހަކު ފެނިއްޖެ އެވެ.
Advertisement

މެގަން އާ ވައްތަރު ކަމަށް ބުނަނީ އަކެއިޝާ ލޭންޑް ނަމަކަށް ކިޔާ އެ އަންހެނެކެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އަކެއިޝާ ހިއްސާކޮށްފައިވާ ފޮޓޯތައް ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބިފައިވާއިރު ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ މެގަން އާ ވައްތަރު ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ.  

އެކަމާ ގުޅިގެން އަކެއިޝާ ބުނީ އޭނާގެ އެ ފޮޓޯއަށް ވަރަށް ގިނަ ކޮމެންޓު އަންނަ ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ އާއި މެގަން އާ ވައްތަރު ކަމަށް ބުނާތީ ވަރަށް އުފާވާކަމަށް ވެސް އަކެއިޝާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

 
 

View this post on Instagram

 
Wonder why you’re seeing my face and not Bitty’s? I know you’d rather see her cute face, but I had to make a brief cameo to say, CHIEFSSSSSSS!! 🙌🏾 Our team is going to the Super Bowl y’all; so I had to (finally) post these photos of the only game we were able to make it to this year ❤️ Wish we could go to more, but with two young kiddos and church on Sunday’s, it’s hard to make it to many games. Plus parking alone is $60 and ain’t nobody got time for that! 😅 • Also, can we just take a minute to talk about my hair?! I’ve been on my natural hair journey for over 5 years now and hadn’t straightened my hair in over two years. A couple years ago when I straightened my hair, even though I’d been natural for so many years and used Curly Girl Method approved products only, when straightened, my hair was dull, dry, slightly brittle and my ends were a disaster. This year though, I think the results speak for themselves in these photos! And I have @olivabrand to thank! Remember back in September I told you guys I was going to start a hair trial with them? Well as you can see, my hair loves @olivabrand! It’s perfect for my low porosity hair because it’s not as thick and heavy as most hair oils. I use it for my scalp massages as well as hot oil treatments. It’s made my hair sooooo soft, smooth, and shiny! Bye frizz! ✌🏾I’ve also been using it on Bitty’s hair and her curls are really starting to POP (as you can see in my previous post)! • Definitely go check them out @olivabrand and use code grey15 to save 15% off of your purchase ❤️

A post shared by  Greyson Regina Land (@greyson_land) on

 

 
 

View this post on Instagram

 
An #usie with my littlest love in our matching “LOVE” sweatshirts from @coolkiidzwear ❤️ • What I love about these sweatshirts is not only their obvious adorableness, but also the fact that they aren’t super thick. Which is perfect for fall and winter because you can layer it with other things and not worry about sweating out your hair (ain’t nobody got time for that! 💁🏽‍♀️). And if your kid(s) are anything like mine, they get hot real fast running around all day, so lightweight layers are imperative. I also love that you’re able to take the layers off to rock it in the spring for those still cool days. These sweatshirts are perfect for year round cuteness! • Have a great week friends and remember to tell the people you care about that you love them... and as always, keep it cute! 😘

A post shared by  Greyson Regina Land (@greyson_land) on

 

ޕްރިންސް ހެރީ އާއި މޭގަން މާކަލް ކައިވެނި ބައްލަވައިގަތީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ މެއި 19 ގަ އެވެ. އަދި ދެ ކަނބަލުންނަށް މިދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވަނީ ދަރިކަލަކު ލިބިވަޑައިގެންފަ އެވެ. މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ޕްރިންސް ހެރީ އާއި މެގަން ވަނީ ޝާހީ އާއިލާގެ ޒިންމާތަކާ އެކަހެރިވަޑައިގަނެފަ އެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
100%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް