އަކްޝޭ އާއި ޖަގަން---
ޑައިރެކްޓަރު ޖަގަންގެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ބިލް ދެއްކީ އަކްޝޭ!
Share
މިދިޔަ އަހަރު ނެރުނު ފިލްމު މިޝަން މަންގަލްގެ ޑައިރެކްޓަރު ޖަގަން ޝަކްތީ ވަނީ މިދިޔަ ހަފްތާ ތެރޭ ސިކުނޑީގައި ކްލޮޓެއް އިނުމުގެ ސަބަބުން އެޑްމިޓުކޮށްފައެވެ.
Advertisement

އިންޑިއާ ނޫސްތަކުން ބުނާގޮތުގައި ޖަގަން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އަކްޝޭ ކުމާރެވެ. އޭގެ އިތުރުން އޭނާ ވަނީ ޖަގަންގެ ހުރިހާ ބޭސްފަރުވާ ހަރަދުތަކާއި ހޮސްޕިޓަލުގެ ބިލްތައް ވެސް ދައްކާފައި ކަމަށް ހަބަރުތަކުން ބުނެއެވެ. އަދި ޖަގަންގެ ހާލު މިހާރު ރަނގަޅު ކަމަށް ވެސް ހަބަރުތަކުންވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިޝަން މަންގަލް އަކީ ޖަގަން ފުރަތަމަ ޑައިރެކްޓުކުރި ބޮލީވުޑު ފިލްމެވެ. އެފިލްމަށް ވަނީ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިފަ އެވެ.

"މިޝަން މަންގަލް" އަކީ އިންޑިއާ އިން މާސް އަށް ދާން ކުރިއަށް ގެންދާ މިޝަން އަށް ބިނާކޮށް ހެދި ފިލްމެކެވެ.

ފިލްމުގައި ފެނިގެން ދިޔަ ތަރިންގެ ތެރޭގައި އަކްޝޭ ކުމާރާއި ތާޕްސީ ޕަންނޫ އާއި ސޮނާކްޝީ ސިންހާ އާއި ވިދްޔާ ބާލަން އާއި ކްރިތީ ކުލާރީ އާއި ނިތްޔާ މެނެން އަދި ޝަރްމަން ޖޯޝީ ހިމެނެ އެވެ.

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް