އަކްޝޭގެ ގުޑް ނިއުސް ހޮންގް ކޮންގްގައި އަޅުވަނީ
Share
ކަރަން ޖޯހަރުގެ ޕްރޮޑަކްޝަން ހައުސް އިން ނެރުނު ފިލްމު "ގުޑް ނިއުސް" ހޮންގް ކޮންގްގައި އަޅުވަން ނިންމައިފިއެވެ.
Advertisement

ބޮލީވުޑުގެ މަޝްހޫރު ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ އަކްޝޭ ކުމާރާއި ކަރީނާ ކަޕޫރު ލީޑުން ފެނިގެންދާ އެފިލްމު ނެރެފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ހޮންގް ކޮންގް ގައި "ގުޑް ނިއުސް" އަޅުވަން އުޅޭކަން ޓުވިޓާ މެދުވެރިކޮށް އަކްޝޭ އަންގާފައިވާއިރު ފިލްމު އެޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިމަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު ކަމަށް ވެސް އަކްޝޭ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ކަރީނާ އާއި އަކްޝޭގެ އިތުރުން މި ފިލްމުން ދިލްޖިތް ދޮސަންޖް އާއި ކިއާރާ އަދްވާނީ ވެސް ފެނިގެންދެ އެވެ. އެފިލްމަކީ ކައިވެނި ކޮށްގެން އުޅޭ ދެ ޖޯޑެއްގެ ލޯބީގެ ހަޔާތް ދައްކުވައިދޭ މަޖާ ފިލްމެކެވެ

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
100%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް