2020 ގެ އާ ޓްރެންޑް: ނިޔަފަތިގައި އަތާއި ފައިފެޅުވުން!
Share
މިއަހަރު ވެސް ފެށުމާއެކު ގިނަ އާ ޓްރެންޑުތައް ވަނީ ފެޝަންގެ ދުނިޔެއަށް ތައާރަފްވެފައެވެ. އެގޮތުން މިއަހަރު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ތަފާތު ޓްރެންޑެއް މިވަނީ އާންމުވެފައެވެ.
Advertisement

މިޓްރެންޑުގައި ނިޔަފަތި ތަކުގައި ހުންނަނީ އާޑިފިޝަލް ކުދި އަތާއި ފައި ހަރުކޮށްފައެވެ.

 

ބައެއް މީހުންނަށް މި ޓްރެންޑު ކަމުދިޔަ ނަމަވެސް ގިނަބަޔަކު ބުނަނީ އެގޮތަށް ނިޔަފަތި ތަކުގައި ޑިޒައިން ކޮށްފައި ހުންނަ މަންޒަރު ފެނުމުން ވަރަށް ބިރުގަންނަ ކަމަށެވެ. 

ބައެއް މީހުން ސެލޫންތަކަށް ގޮސް ވެސް މި ޑިޒައިން ތައް އަންނަނީ ހަދަމުންނެވެ. ބޭރުގެ ބައެއް ނޫސްތަކުން ބުނާގޮތުގައި މިއީ ވަރަށް އަގުބޮޑުކޮށް ހެދޭ ޑިޒައިނެކެވެ.

10%
ކަމުގޮސްފި
30%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
60%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް