ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުންނާ އިންޑިއާގެ އެންބެސެޑަރު ބައްދަލުކުރައްވަނީ
މޯދީގެ ދަތުރުފުޅުގައި ކަސްޓަމްސްއާއެކު އެއްބަސްވި ތަމްރީނު ފަށަނީ
Share
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ރާއްޖެއަށް ކުރެެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ރާއްޖޭގެ ކަސްޓަމު އޮފިސަރުންނަށް ދެއްވަން އެެއްބަސްވެ ވަޑައިގަތް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ފެށުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.
Advertisement

މި ތަމްރީނު ޕްރިގްރާމްގައި ކަސްޓަމުގެ 30 އޮފިސަރުން ބައިވެރިވެއެވެ. 

ތަމްރީނު އޮތީ އިންޑިއާގެ ފަރީދު އާބާދުގައި ހުންނަ ނެޝަނަލް އެކަޑަމީ އޮފް ކަސްޓަމްސް އިންޑައިރެކްޓް  ޓެކްސެސް އެންޑް ނާކޮޓިކްސް ސެންޓަރުގައެވެ.

ތަމްރީނުތައް ކުރިއަށް ދާނީ މިމަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުން 15 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

އިންޑިއާއިން މީގެ ކުރިންވެސް ކަސްޓަމްސް ތަރައްގީ ކޮށް މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް ހާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ރާއްޖެއަށް ކޮށްދީފައިވެއެވެ. 

60%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
40%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް