ލަންކާގެ އާ ކޯޗު އެންޑީ
މެންޗެސްޓަރ ސިޓީގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން ލަންކާގެ ގައުމީ ކޯޗަކަށް
Share
އަވަށްޓެރި ލަންކާގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް މެންޗެސްޓަރ ސިޓީގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން އެންޑީ މޮރިސަން ހަމަ ޖައްސައިފިއެވެ.
Advertisement

ލަންކާގެ ގައުމީ ކޯޗުގެ މަގާމަށް މެންޗެސްޓަރ ސިޓީގެ ކުރީގެ ކުޅުންތެރިއާ އެންޑީ މޮރިސަން މި ހަމަ ޖެއްސީ ކުރިން އެ މަގާމުގައި ހުރި އާމިރް އަލަގިޗް މަގާމުން ވަކިކުރުމަށް ފަހުއެވެ. އާމިރު އަލަގިޗްގެ ކޯޗުކަމުގެ ދަށުގައި ލަންކާއަށް ފުޓްބޯޅައިން މާބޮޑު ކާމިޔާބެއް ލިބިފައި ނެތް ނަމަވެސް، މިދިޔަ އަހަރު ފަހުކޮޅު އެ ގައުމުގައި އޮތް ފޯ ނޭޝަންސް ކަޕުގެ ފައިނަލުގައި އެ ޓީމު ކުޅުނެވެ. އޭގެ ކުރިން އެ މުބާރާތުގައި ލަންކާއިންވަނީ ރާއްޖެއާ ހަތަރެއް ހަތަރަކުން އެއްވަރުކޮށްފައެވެ. 

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު، ލަންކާގެ ގައުމީ ޓީމުގެ އާ ކޯޗު އެންޑީ މޮރިސަރން ލަންކާއަށް ދާނެއެވެ. އާ ކޯޗާއެކު އޭނާގެ އެސިސްޓެންޓަކަށް އޮސްޓްރޭލިއާގެ ތަޖުރިބާކާރަކުވެސްވަނީ ހަމަ ޖައްސާފައެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް