9770
CONFIRMED

DEATHS
8390
RECOVERED
🌏30,935,011
INFECTED
🌏21,159,459
RECOVERED
🌏959,565
DEATH
🌏68%
RECOVERY RATE
ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހުނު ތުއްތު ކުއްޖާއަށް ފަރުވާ ކުރަނީ-- ފޮޓޯ: ވެއިބޯ
ވިހޭތާ 30 ގަޑިއިރު ނުވާ ތުއްތު ކުއްޖަކަށް ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހިއްޖެ
Share
ޗައިނާގައި ވިހޭތާ 30 ގަޑިއިރު ނުވާ ތުއްތު ކުއްޖަކަށް ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހިއްޖެ އެވެ.
Advertisement

ޗައިނާގެ ދައުލަތުގެ މީޑިއާއިން ބުނީ މިއީ މި ވައިރަސް ޖެހުނު އެންމެ ތުއްތު ކުއްޖާ ކަމަށެވެ. 

އެ ކުއްޖާ ވިހާފައި ވަނީ ފެބްރުއަރީ ދެވަނަ ދުވަހު ވޫހާން ސިޓީ އަށެވެ. އެއީ މި ވައިރަސް އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނުނު ތަނެވެ. 

ކުއްޖާ ވިހެއުމުގެ ކުރިން އެ ކުއްޖާގެ މަންމަ ވަނީ މި ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެފަ އެވެ. ނަމަވެސް ދަރިފުޅަށް ވައިރަސް ޖެހުނީ ކޮން ގޮތަކުން ކަމެއް އަދި ސާފެއް ނުވެ އެވެ. 

ބައެއް ސިއްހީ ތަޖުރިބާކާރުން ބުނެފައި ވަނީ މި ވައިރަހަކީ މަންމަގެ ބަނޑުގައި ދަރިފުޅު އޮންނައިރު، ދަރިފުޅުގެ ގަޔަށް އެރުން އެކަށީގެންވާ ވައިރަހެއް ކަމަށެވެ.

އެކަމަކު ވިހެއުމަށް ފަހު މަންމަގެ ގައިން ވައިރަސް ދަރިފުޅުގެ ގަޔަށް އަރާފައިވުން ވެސް އެކަށީގެންވެ އެވެ. މި ވައިރަހާ ބެހޭ މާ ގިނަ ދިރާސާތަކެއް ނެތުމުން އެކަން އަދި ޔަގީނެއް ނުކުރެވެ އެވެ.

މި ވައިރަސް މިހާތަނަށް މާ ގިނަ ކުޑަކުދިންނަށް ޖެހިފައެއް ނުވެ އެވެ. ޝިންހުއާ ނިއުސް އޭޖެންސީން ބުނީ ވައިރަސް ޖެހުނު ތުއްތު ކުއްޖާގެ ހާލު މިހާރު ރަނގަޅު ކަމަށާއި، އޮބްޒަވޭޝަނުގައި އޮތް ކަމަށެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
100%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް