ތޫފާނުގައި ކާރެއް މައްޗަށް ގަހެއް ވެއްޓިފަ
ތޫފާނެއް އަރައި ނިއުދިއްލީއަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ
Share
ތޫފާނެއް އަރައި އިންޑިއާގެ ވެރިއަށް ނިއުދިއްލީއަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއްލިބިއްޖެއެވެ.
Advertisement

މި ތޫފާނު އަރާފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރުއެވެ. 

ތޫފާނުގައި ނިއުދިއްލީން ދެ މީހަކު މަރުވެފައިވާއިރު 100 އަށްވުރެ ގިނަ ގަސް ވަނީ ވެއްޓިފައެވެ. 

މި ތޫފާނުގައި ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ގުގުރާފައިވެއެވެ. 

ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު 100 ކިލ

މިރޭ ވެސް ނިއުދިއްލީގެ ބައެއް ހިސާބުތަކަށް މޫސުން ގޯސް ވާނެކަމަށް އިންޑިއާގެ މެޓް އޮފީހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް