9770
CONFIRMED

DEATHS
8390
RECOVERED
🌏30,935,011
INFECTED
🌏21,159,459
RECOVERED
🌏959,565
DEATH
🌏68%
RECOVERY RATE
ފޮޓޯ: މިހާރު
އެސްޓީއޯ އިން ޑީސަލުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި
Share
އެސްޓީއޯ އިން ވިއްކަމުން އަންނަ ޑީސަލުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި އެވެ.
Advertisement

އެސްޓީއޯ އިން 11.19 ރުފިޔާއަށް ޑީސަލް ލީޓަރެއް ވިއްކަމުން އައިނަމަވެސް އެއަގުން 0.30 ލާރި މިވަނީ ހެޔޮ ކޮށްފަ އެވެ. 

އެ ބަދަލާއެކު އެސްޓީއޯ އިން ޑީސަލް ލީޓަރެއް މިހާރު ވިއްކަމުންދާނީ 10.89 ރުފިޔާ އަށެވެ. 

އެސްޓީއޯ އިން ވިއްކާ ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލުގެ އަގު ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ހެޔޮ ކުރެއެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ އަހަރު ވެސް ތިން ފަހަރެއްގެ މަތިން ޑީސަލުގެ އަގުވެސް ހެޔޮ ކުރި އެވެ. 

އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހުސެއިން އަމްރު ވަނީ އެ ކުންފުނިން ވިއްކާ ތަކެތި ހެޔޮ އަގުގައި ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ގޮތް ހެދުމަކީ އެސްޓީއޯގެ އަމާޒެއް ކަމަށް ކުރިން ވިދާޅުވެފަ އެވެ.   

67%
ކަމުގޮސްފި
33%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް