9885
CONFIRMED

DEATHS
8530
RECOVERED
🌏31,779,835
INFECTED
🌏21,890,442
RECOVERED
🌏975,104
DEATH
🌏69%
RECOVERY RATE
ހައިވޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓްގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ޕޮލިސް
ހައިވޭގެ ހުޅުމާލެ ކޮޅުގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި
Share
ހުޅުލެއާއި ހުޅުމާލެ ގުޅުވައިދޭ ހައިވޭގައި ހުޅުމާލެއަށް ފައިބާ ހިސާބުގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި އެވެ.
Advertisement

ފުލުހުން ބުނީ މި އެކްސިޑެންޓްގެ ހިނގާފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 10:20 ހާއިރު ކަމަށެވެ. 

މި އެކްސިޑެންޓް ހިނގަން މެދުވެރިވީ ފިއުލް ބައުޒަރަކާއި ސައިކަލެއް ޖެހިގެން ކަމަށްވެސް ފުލުހުން މައުލޫމާތުދެ އެވެ. 

ފުލުހުން ބުނީ މި އެކްސިޑެންޓާ ގުޅިގެން ސައިކަލް ދުއްވަން އިން އަންހެން މީހާ އަށް އަނިޔާވެފައިވާތީ އޭނާ އަށް ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާ ދެމުންދާ ކަމަށެވެ. 

ފުލުހުން ބުނީ މިއެކްސިޑެންޓާ ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދައި މިއެކްސިޑެންޓް ހިނގަން މެދުވެރިވި ސަބަބު ބަލަމުންދާ ކަމަށެވެ.

14%
ކަމުގޮސްފި
71%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
14%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް