13106
CONFIRMED

DEATHS
12154
RECOVERED
🌏65,220,557
INFECTED
🌏41,931,987
RECOVERED
🌏1,506,251
DEATH
🌏64%
RECOVERY RATE
ޖަރުމަނުގައި އުފައްދާ ކާރުތައް-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ
ޖަރުމަނުގެ އިގްތިސޯދު ހުއްޓުމެއްގައި
Share
ޔޫރަޕްގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ގައުމު ކަމަށްވާ ޖަރުމަނުވިލާތުގެ އިގްތިސާދަށް މިދިޔަ އަހަރު އެދެވޭ ކުރިއެރުމެއް ނައެވެ.
Advertisement

ރަސްމީ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހު ކުއާޓާގައި އެގައުމުގެ އިގްތިސާދަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާދެ އެވެ. 

ޖީޑީޕީ އަދި ހިދުމަތާއި މުދަލުގެ އުފެއްދުންތެރިކަން ހުރީ އޭގެ ކުރީ ކުއާޓާއާ އެއް ވަރެއްގަ އެވެ. ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން އިގްތިސާދަށް ބަދަލެއް އައިސްފައި ނުވަނީ އެކްސްޕޯޓް ދަށްވުމުންނެވެ. 

ޖަރުމަނަކީ ދުނިޔޭގެ ތިންވަނައަށް އެންމެ ގިނައިން އެކްސްޕޯޓް ކުރާ ގައުމެވެ. އެހެންކަމުން، އެމެރިކާ އާއި ޗައިނާގެ އެކްސްޕޯޓް އިތުރުވުމާއެކު އޭގެ އަސަރު ޖަރުމަނަށް ކުރެ އެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
33%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
67%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް