ads
އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެން----
ބައިޑެން ދެވަނަ ފަހަރަށް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް
އެމެރިކާގެ ރައީސް، އުމުރުފުޅުން ހަތްދިހަ ނުވަ އަހަރުގެ ޖޯ ބައިޑެން ދެވަނަ ފަހަރަށް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ.

ޖޯ ބައިޑަން އެންމެ ފުރަތަމަ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ މީގެ ދިހަވަރަކަށް ދުވަސް ކުރިންނެވެ. 

ދެވަނަ ފަހަރަށް ބައިޑެން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީނަމަވެސް ހަށިކޮޅުން ބަލީގެ އެއްވެސް އަސަރެއް ނުފެންނަ ކަމަށް ވައިޓް ހައުސްގެ ޑޮކްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެހެން މީހުންގެ ރައްކަލަށްޓަކައި ޖޯ ބައިޑެން ހުންނެވީ އެކަހެރިވެވަޑައިގެންނެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް