ޕްރިމިއަ ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި އާސެނަލްގެ ކުޅުންތެރިން
އާސެނަލްގެ މޮޅާއެކު ޕްރިމިއަ ލީގު ފަށައިފި
Share
އާސެނަލްއާ ކްރިސްޓަލް ޕެލަސްގެ މެޗުން، އިގިރޭސި ޕްރިމިއަ ލީގު ފަށައިފިއެވެ. މި މެޗު ދެ ލަނޑު ސުން ލަނޑުން ކާމިޔާބުކުރީ އާސެނަލްއެވެ.
Advertisement

އާސެނަލް އިން ރަށުން ބޭރުގައި ކުޅުނު މި މިމެޗުގައި އެ ޓީމުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖެހީ ބްރެޒިލްގެ ފޯވާޑް ގަބްރިއެލް މާޓިނޭލީއެވެ. ދެވަނަ ލަނޑަކީ އާސެނަލްގެ ސަކާ ޖެހި ބޯޅާއެއް ޕެލަސްގެ ޑިފެންޑަރު، މާކް ގޭހީ ޖެހި ބައިކޮޅަށް ވަތް ލަނޑެކެވެ.

އާ ސީޒަން މޮޅަކުން ފަށައި އާސެނަލްގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް ހިތްހަމަ ޖެހުން ގެނެސްދީފައިވާއިރު، މިދިޔަ ސީޒަންގައި އާސެނަލް ފެށީ ދޭއް ސުމެއްގެ ބައްޔަކުންނެވެ. އެއީ އެ ސީޒަނާ ހަމައަށް ވޭތިވެދިޔަ ބައިގަރުނުގައިވެސް ފުރަތަމަ މެޗުގައި އާސެނަލްއަށް ނުލިބޭ ދަށް ނަތީޖާއެކެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް