ads
އިބްރާހިމް ނާސިރު
ތާރީޚު: އިބްރާހީމް ނާސިރު ދެވަނަ ދައުރަަކަށް
13 އޮގަސްޓް 1973 ރައްޔިތުން މަޖުލީހުގެ 39 ވޯޓްގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން އިބްރާހީމް ނާޞިރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް ހޮވީ 13 އޮގަސްޓް 1973 ގައެވެ.

13 އޮގަސްޓް 1988

ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން، ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވާ ކަންކަމުގެ އިތުރުން އެހެން ކަންކަމަށް ހަރަދުތައް ކުރަމުންދާކަން ފާހަގަ ކުރެވި، ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭ ހަރަދުތައް ނޫނީ ނުކުރުމަށް ސަރުކާރު އޮފީސްތަކަށް ދެންނެވީ 13 އޮގަސްޓް 1988 ގައެވެ.

13 އޮގަސްޓް 2014

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ކަމުގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން 5 ނަން، 13 އޮގަސްޓް 2014 ގައި ފޮނުއްވިއެވެ. އެއީ އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ރަންފަސް ޙަސަން ލުޠުފީއާއި، ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ގަޒީރާ މުޢައްވިޒު ރަޝީދާއި، މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހޮޅުދޫ ބޮޑުވަޅުދޮށުގޭ އާމިނަތު މިންނާއާއި، ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ވިލިނގިލީ ވައިޖެހޭގޭ ޔަޒުމީދު މުޙަންމަދާއި، ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ވާދޫ ސަދަންވިލާ ޞަފްވަތު މުޙަންމަދެވެ.

13 އޮގަސްޓް 2018

ވައިގެ މަގުން ހދ. މަކުނުދޫއަށް ދަތުރުތައް ފަށާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވީ 13 އޮގަސްޓް 2018 ގައެވެ. ހދ. އަތޮޅުގައި ކެމްޕެއިން ކުރައްވަމުން އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވެފައިވަނީ މަކުނުދޫއަށް މުހިއްމީ އެއަރޕޯޓެއް އެޅުންތޯ ނުވަތަ ސީޕްލޭން ދަތުރުތައް ފެށުންތޯ ދިރާސާ ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް