ރައީސް ނަޝީދު
ދެން އެމްޑީޕީ އަށް ވެރިކަން ލިބޭނީ ނިޒާމު ބަދަލު ކޮށްގެން: ރައީސް ނަޝީދު
Share
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ދެން އެމްޑީޕީއަށް ލިބޭނީ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ރިޔާސީ ނިޒާމުން ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ބަދަލު ކޮށްގެން ކަމަށް، ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.
Advertisement

ރައީސް ނަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސް ހުޅުވުމަށް މިރޭ ބޭއްވި ހާއްސަ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ. 

ރައީސް ނަޝީދުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ވިދާޅުވީ، މިއަދު ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލު ކުރުމަށް އެމްޑީޕީގެ އެތައް މެމްބަރުން ބޭނުންވާކަމަށާއި މިއީ މިއަދު އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސްއިން ނިންމަންވީ އެންމެ މުހިންމު ނިންމުން ކަމަށެވެ. 

މީގެ އިތުރުން ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކޮށްގެން ނޫންގޮތަކަށް އެމްޑީޕީއަށް ކާމިޔާބު ނުވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ. ރައީސް ސޯލިހުގެ ނަންފުޅު ވިދާޅުވެ ރައީސް ނަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވެ ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންދަވަމުން ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނު މީގެ ދެތިން ރޭ ކުރިން ޖެހި ހިސާބަކީ އެމްޑީޕީގެ ކުރިމަގަށް ބަލައި ވަރަށް ދިރާސާ ކުރުމަށް ފަހު ޖެހި ހިސާބެއްކަމަށެވެ.

"މިއަދު ގަބޫލު ކުރަންޖެހޭ ހަގީގަތަކީ އެމްޑީޕީއަށް ވެރިކަމުގައި ދެމިތިބެވެން އޮތީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމު ގެނައުމުން."ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ބަރުލަމާނީ ނިޒާމު ގެނައުމަށް ރައީސް ނަޝީދު ކެމްޕެއިން ކުރަމުންދާ މިދަނޑިވަޅުގައި އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސްގައި ވެސް މިކަން ވަނީ އެޖެންޑާކޮށްފަ އެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަށް ތާއީދު ނުކުރާނެކަމަށް ރައީސް ސޯލިހު ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

50%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
50%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް