ދިވެހި ކުޅަދާނަ ރާޅާ އެޅުންތެރިޔާ އިބޫ (ފޮޓޯ ފޯ ސީޒަންސް)
ދިވެހި ރާޅާ އެޅުންތެރިޔާ އިބޫއާއެކު ފޯސީޒަންސް ޗެމްޕިއަން ޓްރޮފީ އަންނަ ހަފްތާގައި
Share
ދިވެހި ކުޅަދާނަ ރާޅު ޗެމްޕިއަން ހުސެން އަރީފް (އިބޫ) ހިމެނޭ ގޮތުން ދިހަވަނަ ފޯ ސީޒަންސް މޯލްޑިވްސް ޗެމްޕިއަންސް ޓްރޮފީ ރާޅާ އެޅުމުގެ މުބާރާތް އަންނަ ހަފްތާގައި ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.
Advertisement

ފޯ ސީޒަނުން ބުނި ގޮތުގައި، މުބާރާތް އޮންނާނީ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހަފްތާއަކަށެވެ. އެއީ މި މަހުގެ 22 އިން 29 އަށެވެ. މުބާރާތުގެ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އަންގާރަ ދުވަހު މެންދުރު ފަހަށް ޝެޑިއުލް ކުރެވިފައިވާއިރު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ކުޅިވަރު ވަޒީރު އަހްމަދު މަހްލޫފު އަދި ފަތުރުވެރިކަމާބެހޭ ވަޒީރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ އެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ދިވެހި އެތުލީޓު އިބޫ ބުނި ގޮތުގައި މިފަހަރުވެސް މި މުބާރާތުގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުމަކީ ހުވަފެނެއް ހަގީގަތަށްވުން ކަހަލަ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ވާދަކުރަން ލިބުމަކީ ހުވަފެނެއް ހަގީގަތަކަށްވުން ކަހަލަ ކަމެއް. ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގެ ރާޅާ އެޅުންތެރިންނާއެކު ވާދަކުރުމަކީ ބޮޑު ޝަރަފެއް. އެ މީހުން ރާޅާ އަޅާތަން ބަލައިގެން ވަރަށް ގިނަ އެއްޗެހި ދަސްވާއިރު، އެ މީހުންނާ އެކު ރާޅާ އެޅުމަކީ އާދަޔާ ހިލާފު ތަޖުރިބާއެއް.

ރާޅާ އެޅުމުގެ ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަނުންނަށް ދައުވަތު ދީގެން ބާއްވާ މި މުބާރާތް ކުރިއަށްދާނީ ތިން ކެޓަގަރީއަކަށް ބަހާލައިގެން ނެވެ. އެ ތިން ކެޓަގަރީއަކީ ސިންގަލް ފިން، ޑަބަލް ފިން އަދި ތުރަސްޓާގެ ކެޓަގަރީ އެވެ. މުބާރާތް ކުރިއަށްދާނީ މާލެ އަތޮޅު ކުޑަހުރާ ރިސޯޓް ކާރީ އޮންނަ ރާޅާ އަޅާ ފޮއިންޓުގަ އެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
100%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް