ފޯސީޒަންސް ޗެމްޕިއަން ޓްރޮފީގެ ބައިވެރިއެއް (ފޮޓޯ ފޯސީޒަންސް)
ފޯސީޒަންސް މޯލްޑިވްސް ޗެމްޕިއަންސް ޓްރޮފީ މިއަދު ފަށަނީ
Share
ދިހަވަނަ ފޯ ސީޒަންސް މޯލްޑިވްސް ޗެމްޕިއަންސް ޓްރޮފީ ރާޅާ އެޅުމުގެ މުބާރާތް މިއަދު ފެށޭނެއެވެ. މުބާރާތް ކުރިއަށްދާނީ މާލެ އަތޮޅު ކުޑަހުރާ ރިސޯޓް ކާރީ އޮންނަ ރާޅާ އަޅާ ފޮއިންޓުގައެވެ.
Advertisement

ފޯ ސީޒަނުން ބުނި ގޮތުގައި، މުބާރާތް އޮންނާނީ މިއަދުން ފެށިގެން ހަފްތާއަކަށެވެ. އެއީ މިއަދުން މިމަހުގެ 29 އަށެވެ. މުބާރާތުގެ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އަންގާރަ ދުވަހު މެންދުރު ފަހަށް ޝެޑިއުލް ކުރެވިފައިވާއިރު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ކުޅިވަރު ވަޒީރު އަހްމަދު މަހްލޫފު އަދި ފަތުރުވެރިކަމާބެހޭ ވަޒީރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ އެވެ.

ރާޅާ އެޅުމުގެ ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަނުންނަށް ދައުވަތު ދީގެން ބާއްވާ މި މުބާރާތް ކުރިއަށްދާނީ ތިން ކެޓަގަރީއަކަށް ބަހާލައިގެން ނެވެ. އެ ތިން ކެޓަގަރީއަކީ ސިންގަލް ފިން، ޑަބަލް ފިން އަދި ތުރަސްޓާގެ ކެޓަގަރީ އެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ދިވެހި އެތުލީޓު އިބޫ ބުނި ގޮތުގައި މިފަހަރުވެސް މި މުބާރާތުގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުމަކީ ހުވަފެނެއް ހަގީގަތަށްވުން ކަހަލަ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
100%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް