ރައީސް ޔާމީން
1 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދަން ބީއެމްއެލާ ދެކޮޅަށް ޔާމީން ކޯޓަށް
Share
އޭސީސީއާއެކު ހަދާފައިވާ އެކްސްކްރޯ އެކައުންޓުގައި ހުރި 1 މިލިއަން ޑޮލަރު އަދިވެސް ދޫނުކޮށްގެން އެ ފައިސާ ހޯދުމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއާ ދެކޮޅަށް ކޯޓަށް ވަޑައިގަތުމުގެ މަގުމަތީގައި ހުންނެވި ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
Advertisement

ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން މިހެން ވިދާޅުވީ ރޭ ސަންގު ޓީވީއަށް ދެއްވި އިންޓަވިޔުއެއްގައެވެ. ރައީސް ޔާމީން ރޭގެ އިންޓަވިޔުގައި އިޝާރާތް ކުރެއްވި 1 މިލިއަން ޑޮލަރަކީ، އެސްއޯއެފް މެދުވެރިކޮށް އެމަނިކުފާނުގެ އަމިއްލަ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތާ ގުޅިގެން ދައުލަތުން ދައުވާ ކުރި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފައިސާއެވެ.

ޔާމީން ވިދާޅުވީ އޭސީސީއާއެކު ހެދި އެގްރީމެންޓްގައި ވާގޮތުން، 1 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އޭސީސީއަށް އެއީ ދައުލަތުގެ ފައިސާ ކަމަށް ނުނިންމިއްޖެ ކަމަށްވަންޏާ، އެ ފައިސާ އޮޓަމެޓިކަލީ ޔާމީންގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވާން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ ފައިސާ އަދިވެސް ބޭންކުން ޖަމާކޮށް ނުދޭ ކަމަށް ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

ދެން މިހާރު އެ މައްސަލައިގައި އަޅުގަނޑުމެން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގޮވައިގެން ކޯޓަށް ދިޔުމުގެ މަގުމަތީގައި މިއުޅެނީ. އެ ފައިސާއަކީ އަދިވެސް އަޅުގަނޑަކަށް ޔޫސް ކުރަން ލިބިފައިވާ ހުރި ފައިސާއެއް ނޫން. އަދިވެސް އެހެރީ އޭސީސިއާ އަޅުގަނޑާ ދޭތެރޭ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި އުފައްދާފައިވާ ހުރި އެކްސްކްރޯ އެކައުންޓްގައި ހަމަ ފްރީޒްވެފައި އެ ފައިސާ އެ ހުރީ.

ޔާމީން އިޝާރާތް ކުރެއްވި 1 މިލިއަން ޑޮލަރާ ގުޅޭ ގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމުގައި އެ ފައިސާއަކީ ޢަބްދު الله ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ އެކައުންޓަށް ކޮން ގޮތަކުން ޖަމާވެފައިވާ ފައިސާއެއްކަން ކަށަވަރެއް ނުވާކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ ފައިސާ ޖަމާވެފައިވަނީ އެސް.އޯ.އެފުން ޖަމާވި ފައިސާކަން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި އެ 1 މިލިޔަން އެމެރިކާ ޑޮލަ ރުގެ ހަގީގަތް ބެ ލުމުގެ ފުރުސަތު ދައުލަތަށް އޮތް ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

73%
ކަމުގޮސްފި
9%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
9%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
9%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް