ނާޒިމް
ދެން ހަވާލުވާން އޮތީ ރައީސްކަމުގެ މަގާމާ: ނާޒިމް
Share
ދެން ހަވާލުވާން އޮތް މަގާމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމުކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދަގެނތި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ކާނަލް ރިޓަޔާޑް މުޙައްމަދު ނާޒިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
Advertisement

ނާޒިމް މިހެން ވިދާޅުވީ ރާއްޖެޓީވީގެ މޯނިންގ ޝޯވ، "ފަށާއިރު" ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ. މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޕާޓީ- އެމްއެންޕީގެ ލީޑަރުގެ މަގާމުވެސް އަދާކުރައްވާ ކާނަލް ނާޒިމް ވިދާޅުވީ ދެން ހަވާލުވާން އޮތް މަގާމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމް ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑަށް ގައުމަށް ކުރެވުމު ޚިދުމަތަށް ބަލާއިރުގަ އަޅުގަނޑަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ދެން އަޅުގަނޑު ހަވާލުވާން އޮތް މަގާމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމުކަން. އަޅުގަނޑަށް އެވަރަށް ޚިދުމަތް ކުރެވިއްޖެ. ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަރިހުގައި ވެސް ވަރަށް ގިނަ މަގާމްތައް އަދާކުރެވުނު،" ނާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވަން ނާޒިމްވަނީ ނިންމަވާފައެވެ. ނާޒިމް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ އެމްއެންޕީގެ ކެންޑީޑޭޓުގެ ގޮތުގައި ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ނުކުންނެވުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންދާއިރު، ނާޒިމްގެ ކޮއްކޮ އާދަމް އާޒިމްވަނީ އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ތާއީދު ކުރައްވާނީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހަށް ކަމަށް ޕަބްލިކުގައި ވިދާޅުވެފައެވެ.

25%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
25%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
50%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް