ދިރާގު ސަޅި ވީކްލީ
ދިރާގު "ސަޅި ވީކްލީ" ޕްލޭން ވަރަށް ސަޅި
Share
ދިރާގުގެ ސަޅި ޕްރީޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް 'ސަޅި ވީކްލީ' ޕްލޭނެއް އެކްޓިވޭޓްކޮށްލައިގެން ދުވާލަކު 4 ޖީބީ ޑެއިލީ ޑޭޓާ އެންމެ 145 ރުފިޔާއަށް ލިބޭ އައު އޮފަރއެއް ނެރެފިއެވެ.
Advertisement

މި ޕްލޭންގެ ދަށުން އެއް ހަފްތާއަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު 4ޖީބީ – ޖުމްލަ 28ޖީބީ –  ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު ސަޅި ޕްރީޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބޭނެއެވެ.

ދިރާގު ސަޅި ޕްރީޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ދިރާގު އެޕް މެދުވެރިކޮށް  https://bit.ly/Dhiraagu-App   ނުވަތަ 343 އަށް ‘S1GB7’  ޖަހާފައި އެސްއެމްއެސްއެއް ކޮށްލައިގެންވެސް މި އެޑް-އޮން ނެގޭނެއެވެ.

ސަޅި ޕްރީޕެއިޑް ޕްލޭނަކީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ރިފްރެޝްކުރެވޭ ޑެއިލީ ޑޭޓާ އެލަވަންސްގެ އަދަދާއި ވެލިޑިޓީ އިޚްތިޔާރު ކުރެވޭގޮތަށް ފަރުމާކުރެވިފައިވާ ޕްލޭނެކެވެ. އަދި މި ޕްލޭން ނަގައިގެން ކަސްޓަމަރުންނަށް ދިރާގުގެ ހުރިހާ ނަމްބަރަކަށްވެސް އަންލިމިޓެޑްކޮށް ހިލޭ ގުޅާލެވޭނެއެވެ. (އިތުރު މައުލޫމާތު:  https://bit.ly/3xpM4WP )

ދިރާގުން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ ތަފާތު ގިނަ އައު އޮފާރތައް ހެޔޮ އަގުގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ގެނެސްދިނުމަށެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަން އާއި ބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް  https://bit.ly/3S56GvM

 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް