ވިޒްއެއާގެ ބޯޓެއް
ވިޒްއެއަގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް ފަށައިފި
Share
ޔުނައިޓެޑް އެރެބި އެމިރޭޓްސްގެ އެންމެ އަގުހެޔޮ އެއާލައިން، ވިޒް އެއާގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެ އަށް ފަށައިފި އެވެ.
Advertisement

ބަޖެޓް އެއަލައިން ވިޒްއެއާގެ ފުރަތަމަ ފްލައިޓް މިއަދު ހަވީރު މާލެއައެވެ. އެ ފްލައިޓްގައި ވިޒްއެއާގެ ބައެއް އިސްވެރިން ވަނީ ރާއްޖެ އަށް ވަޑައިގެންފަ އެވެ.

ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ހަތަރު ދުވަހު ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރާނެއެވެ. އެއީ އާދިއްތަ، އަންގާރަ، ބުރާސްފަތި އަދި ހޮނިހިރު ދުވަހު އެވެ.  ދަތުރުތަކުގެ އަގުތައް ފެށެނީ ކޮޅަކަށް 97 ޑޮލަރު (1495ރ.) އިންނެވެ.

33%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
67%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް