ads
ރައީސް ސޯލިހް—ފޮޓޯ: ސަން
އިނގިރޭސި އާ ބޮޑުވަޒީރަށް ރައީސް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ
އާ ބޮޑުވަޒީރު ރިޝީ ސުނަކްގެ ޒައާމަތުގައި އިނގިރޭސިވިލާތާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުން އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކުރެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އާ ބޮޑުވަޒީރުކަން ސުނަކުއަށް ލިބިވަޑައިގަތުމާ ގުޅިގެން ރިޝީ ސުނަކަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެ ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައެވެ.

ރައީސްގެ ވިދާޅުވީ އިނގިރޭސިވިލާތަށް ހެޔޮ ބަދަލުތައް ގެންނެވުމަށް ސުނަކު ގެންގުޅުއްވާ ތަސައްވުރު ހަގީގަތަކަށް ވެގެން ދިއުމުގައި ކާމިޔާބީއަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާކަމަށެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
100%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް