ads
ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމް ހަފްލާ——ފޮޓޯ:ސީއެންއެމް
2021 ވަނަ އަހަރުގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު 11 ނޫސްވެރިޔަކަށް
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) އިން ދޭ ނޫސްވެރިކަމުގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ އިނާމު 11 ނޫސްވެރިޔަކަށް އަރުވައިފި އެވެ.

މީޑިއާ ކައުންސިލުން އެކަމަށްޓަކައި މިރޭ ބޭއްވި ހާއްސަ ހަފްލާގައި، 11 ދާއިރާއަކުން 11 ނޫސްވެރިއަކަށް އިނާމް ލިބިފައިވެއެވެ.

މި އަހަރު އަލަށް ދޭން ފެށި އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ނޫސްވެރިޔާގެ އިނާމް ހާސިލުކޮށްފައިވަނީ، ދައުރު ނޫހުން، އައިމިނަތު ޝިފްލީން އެވެ. 2021 ވަނަ އަހަރުގެ އުންމީދީ ނޫސްވެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ މިހާރު ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ އާލިމް އަބްދުﷲ ލަތީފް އެވެ.   

މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ނޫސްވެރިޔާގެ އެވޯޑަށް  ފަސް ނޫސްވެރިއަކު ވާދަކުރިއިރު، އުންމީދީ ނޫސްވެރިޔާގެ އެވޯޑަށް ވާދަކުރީ ތިން ނޫސްވެރި އެކެވެ. 

އިތުރު ދާއިރާތަކުން އެވޯޑް ހާސިލްކުރި ނޫސްވެރިން:

  1. ‎ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީ އާއި އިޖުތިމާއީ ނޫސް  މަޖައްލާ ދާއިރާއިން:  މުހައްމަދު ހަމްދޫން (މިހާރު)
  2. ނޫސް މަޖައްލާ, ސިޔާސީ ދާއިރާއިން: ފަޒީނާ އަހްމަދު (މިހާރު)
  3. ނޫސް މަޖައްލާ, ޝަރުއީ އަދި ގާނޫނީ ދާއިރާއިން: ޝަފްނާ ހުސައިން (ދައުރު
  4. ނޫސް މަޖައްލާ, ވިޔަފާރި އާއި އިގްތިސޯދުގެ ދާއިރާއިން: އަހްމަދު ނާއިފް (ދައުރު)
  5. ކުޅިވަރު ދާއިރާއިން: އައްޒާމް އަލިފުޅު (އަދަދު)
  6. ނޫސް މަޖައްލާ, ވީޑިއޯ ޖާނަލިޒަމްގެ ދާއިރާއިން: އަހްމަދު އަލީ (ވަގުތު)

  7. ނޫސް މަޖައްލާ, ފީޗަ ލިޔުމުގެ ދާއިރާއިން: ނަޖާހް މަސްއޫދު(ދައުރު)

  8. ފޮޓޯ ޖާރނަލިޒަމްގެ ދާއިރާއިން: ނިޝާން އަލީ (މިހާރު) 

  9. ގްރެފިކްސް އެންޑް އިލަސްޓްރޭޝަންސްގެ ދާއިރާއިން: އަބްދުﷲ ޝަފީއު (އަދަދު)

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް