ރަންވީރު ސިންގް (ވ) އަބުދާބީގެ ފޯމިއުލާ 1 އިވެންޓެއްގައި
ރަންވީރަކީ ކާކުކަން ނޫސްވެރިއަކު ހަނދާން ނެތިއްޖެ
Share
އިންޑިއާގެ ބޮލީވުޑްގެ ސުޕަ ސްޓާ ރަންވީރު ސިންގް އަކީ ކާކުކަން އޭނާއާއި ސުވާލުކުރަން ދިޔަ ނޫސްވެރިއެއް ހަނދާން ނެތިއްޖެއެވެ.
Advertisement

އަބޫދާބީގައި ކާރު ރޭހެއް ބަލަން ގޮސް ހުއްޓާ ރަންވީރާއި ސުވާލުކުރި ފޯމިއުލާ ވަންގެ ނޫސްވެރިއާ މާޓިން ބްރަންޑަލް ސުވާލު ކުރަމުން ބުނެފަވަނީ "އަޅުގަނޑު ކުއްލިއަކަށް ތީ ކާކުކަން ހަނދާން ނެތިއްޖެ" ކަމަށެވެ. 

ސުވާލު ކުރުމުން މަޖާވެފައި ހުރެ ރަންވީރު ބުނެފައިވަނީ އެނާއަކީ ބޮލީވުޑުގެ އެކްޓަރެއް ކަމަށެވެ. 

"އަހަރެން އައީ އިންޑިއާގެ މުމްބާއީން. އަހެން މީ މީހުން މުނިފޫހި ފިލުވައިދޭ މީހެއް،" ރަންވީރު ބުންޏެވެ. 

ނޫސްވެރިއާ ވަނީ ރަންވީރު ލައިގެން ހުރި ހެދުން ރީތިކަމަށްބުނެފައެވެ. ރަންވީރު ބުނީ އޭނާލައިގެން ހުރި ހެދުން އަނބުރާ ދޭން ޖެހޭކަމަށެވެ. މާނައަކީ އޭނާލައިގެން ހުރި ހެދުމަކީ ސްޕޮންސާ ކޮށްފައިވާ ހެދުމެއްކަމެވެ. 

ރަންވީރާއި ސުވާލުކުރި ވީޑިއޯއަށް ގިނަބައެއްގެ ސަމާލުކަން އަންނަނީ ލިބެމުންނެވެ.  

20%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
80%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް