ރަސްގެފާނު މަލިކު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލްއަޒީޒް
ތާރީހީ ކާމިޔާބީ ފާހަގަ ކުރުމަށް ސައުދީ އަށް މާދަމާ އަކީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއް
Share
ގަތަރުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ވޯލްޑްކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި ގަދަފަދަ އާޖެންޓީނާ އާއި ސައުދީ އަރަބިއްޔާ ބައްދަލު ކުރި މެޗު ސައުދީ އިން ކާމިޔާބު ކުރުމުން މާދަމާ އަކީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ސައުދީގެ ރަސްގެފާނު ހަމަޖައްސަވައިފި އެވެ.
Advertisement

އާޖެންޓީނާ ލަނޑެއް ޖަހާފައިވަނިކޮށް ފަހަތުން އަރައި ސައުދީން ދެ ލަނޑު ޖަހައި އާޖެންޓީނާ ސައިޒަށް ތިރިކުރުން ވެގެންދިޔައީ ބޮޑު ގިނަ ބަޔަކަށް ސިހުން ލިބިގެން ދިޔަ ކަމަށެވެ. 

ސައުދީގެ ގިނަ ބަޔަކު އުފާ ފާޅުކުރަމުން ގެންދާއިރު، އެގައުމުގެ ރަސްގެފާނު މަލިކު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލްއަޒީޒް ވަނީ މާދަމާ އަކީ އެގައުމުގެ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސަވައިފަ އެވެ. 

އެގޮތުން ސަރުކާރު އަދި އަމިއްލަ އޮފީސްތަކާއި، ސަރުކާރުގެ ސުކޫލް ތަކުގެ އިތުރުން އަމިއްލަ ސުކޫލްތައް ވެސް މާދަމާ ބަންދު ވާނެ ކަމަށް އެގައުމުގެ ނޫސްތަކުގައި ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. 

މިމެޗުން މޮޅުވުމާއި އެކީ ސައުދީ އޮތީ މިހާރު ގްރޫޕް ސީގެ އެއްވަނައިގައި ތިން ޕޮއިންޓާއި އެކު އެވެ.

މިމުބާރާތުގައި ދެން ސައުދީ ބައްދަލުކުރާނީ މިމަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު ޕޮލޭންޑާއިއެވެ. އަދި ޑިސެމްބަރު މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު މެކްސިކޯއާއި އެވެ.

50%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
50%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް