ads
ސްކޫލެއް
ދަރިވަރުންނަށް އަނިޔާކޮށްގެން އިންޑިއާ ޓީޗަރަކު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި
ދަރިވަރުންނަށް އަނިޔާކޮށްގެން އިންޑިއާ ޓީޗަރަކު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މި ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ މ. އަތޮޅު ސްކޫލެއްގައެވެ. އަނިޔާކޮށްގެން ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވަނީ ފިރިހެން ޓީޗަރެކެވެ. 

މި މައްސަލައިގައި ޓީޗަރު ސަސްޕެންޑް ކުރީ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ސަމާލު ކަމަށް އެކަން އައުމުންނެވެ. 

60%
ކަމުގޮސްފި
20%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
20%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް