ސްކޫލެއް
ދަރިވަރުންނަށް އަނިޔާކޮށްގެން އިންޑިއާ ޓީޗަރަކު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި
Share
ދަރިވަރުންނަށް އަނިޔާކޮށްގެން އިންޑިއާ ޓީޗަރަކު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ.
Advertisement

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މި ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ މ. އަތޮޅު ސްކޫލެއްގައެވެ. އަނިޔާކޮށްގެން ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވަނީ ފިރިހެން ޓީޗަރެކެވެ. 

މި މައްސަލައިގައި ޓީޗަރު ސަސްޕެންޑް ކުރީ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ސަމާލު ކަމަށް އެކަން އައުމުންނެވެ. 

60%
ކަމުގޮސްފި
20%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
20%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް