ads
ޖަރުމަން ޓީމް
ޖަޕާނުން ޖަރުމަން ސައިޒުކޮށްފި
ޖަޕާނުން ޖަރުމަން ސައިޒުކޮށްފިއެވެ.

ވޯލްޑްކަޕްގައި ޖަރުމަނާ ޖަޕާން ވާދަކުރި މެޗު 2-1 ން ކާމިޔާބު ކުރީ ޖަޕާނެވެ. 

ޖަޕާނުން މި މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ ޖަރުމަނުން ލަނޑެއް ޖަހާފައިވަނިކޮށް ފަހަތުން އަރައި ދެ ގޯލް ޖަހައިގެންނެވެ.  

75%
ކަމުގޮސްފި
25%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް