ads
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އާއި އަނބިކަނބަލުން ފަސްޓް ލޭޑީ ފަޒްނާ އަހުމަދު
އާ އަހަރާއި ދިމާކޮށް ރައީސް ސޯލިހު ލަންކާއަށް
މި ފެށޭ އާ އަހަރާއި ދިމާކޮށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ލަންކާ އަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ރައީސް ސޯލިހު ލަންކާ އަށް ފުރާވަޑައިގެންނެވީ މިއަދުގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގަ އެވެ. 

ރައީސް ސޯލިހު ލަންކާ އަށް ވަޑައިގެންފައި ވާއިރު، އަރިހުގައި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފަސްޓް ލޭޑީ ފަޒްނާ އަހުމަދު ވެސް ވަނީ ލަންކާ އަށް ވަޑައިގެންފަ އެވެ.

މިދަތުރުފުޅާއި ގުޅޭ ގޮތުން ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު އާއި ސުވާލު ކޮށްލުމުން ވިދާޅުވީ، ރައީސް ސޯލިހު ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިއަދު ލަންކާ އަށް ވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެނބުރި މާލެ ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، އަންނަ ޖަނަވަރީ މަހުގެ ދެ ވަނަ ދުވަހު ކަމަށްވެސް މިއުވާން ވިދާޅުވި އެވެ. 

މި ދަތުރުފުޅާއި ގުޅޭ އިތުރު ތަފްސީލެއް ތަރުޖަމާނު ދެއްވާފައި ނުވެ އެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
100%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް