ads
ރައީސް މައުމޫނަށް ވަޅިން ހަމަލާ ދޭން މަސައްކަތް ކުރަނީ
ތާރީހުން މިއަދު: ރައީސް މައުމޫނަށް ވަޅީގެ ހަމަލާއެއް
ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް، އެ މަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގެ އެންމެ ފަހު އަހަރު، ހއ. އަތޮޅު ހޯރަފުށްޓަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެއްގެ ތެރެއިން، އެމަނިކުފާނަށް އަމާޒުކޮށް މީހަކު ވަޅިން ހަމަލާ ދޭން މަސައްކަތް ކުރީ ޖަނަވަރީ 8، 2008 ގައެވެ.

ރައީސް މައުމޫނަށް ވަޅިން ހަމަލާ ދޭން މަސައްކަތް ކުރީ އެ ދުވަހު ހެނދުނު 10 ޖަހާ އެހާކަންހާއިރު، އެ މަނިކުފާނު ހޯރަފުށްޓަށް ވަޑައިގެން އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނިކޮށެވެ.

ރައީސް މައުމޫނަށް ހަމަލާދޭން މަސައްކަތް ކުރީ ހޯރަފުށީ، ކިނާރާ މުހައްމަދު މުރުޝިދު ކިޔާ، އޭރު އެންމެ 20 އަހަރުގެ ޒުވާނެކެވެ. އެ ހަމަލާއިން ރައީސް މައުމޫން ސަލާމަތް ވެވަޑައިގެންނެވީ، އެ ރަށު ސްކޫލުގައި ކިޔަވަމުންދިޔަ ޖައިޝަމް އިބްރާހީމް ކިޔާ 16 އަހަރުގެ ޒުވާން ސްކައުޓެއްގެ ހުށިޔާރު ކަމުންނެވެ. ޖައިޝަމްވަނީ ރައީސް މައުމޫނަށް ވަޅިން ހަމަލާދޭން މަސައްކަތް ކުރި ޒުވާނާ އަތުގައި އޮތް ވަޅީގައި ހިފަހައްޓާފައެވެ. އެ ހަމަލާގައި ޖައިޝަމްއަށް އަނިޔާވެ ސިއްހީ މަރުކަޒުން ފަރުވާދޭންވެސް ޖެހުނެވެ.

މި ހާދިސާގައި ރައީސް މައުމޫނަށް އަނިޔާވެވަޑައިގެންފައެއް ނުވެއެވެ. 

30%
ކަމުގޮސްފި
40%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
20%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
10%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް