ރާމް ޗަރަން
ބޭނުންވަނީ ބޮލީވުޑާއި ހޮލީވުޑް ވެސް އަންދާލަން: ރާމް ޗަރަން
Share
ބޮލީވުޑާއި ހޮލީވުޑް އަދި އެހެން 'ވުޑްތައް' ވެސް އަންދާލަން ބޭނުންވާކަމަށް "ޓްރިޕުލް އާރް" ގެ ބަތަލު އަދި ޓޮލީވުޑްގެ ގެ ސުޕަ ސްޓާ ރާމް ޗަރަން އެމެރިކާގެ ނޫހަކަށް އިންޓަވިއުދެމުން ބުނެފިއެވެ.
Advertisement

ބުދަ ދުވަހު ވާހަކަދައްކަމުން ރާމް ޗަރަން ބުނެފައިވަނީ ހުރިހާ ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީތަކެއް އެއް ސިނަމާއެއްގެ ދަށަށް ގެންނަން ބޭނުންވާކަމަށެވެ.

"އަހަރެމެން މިތިބީ ހޮލީވުޑާ ބޮލީވުޑާ މިހެންގޮސް ހުރިހާ ‘ވުޑްތަކެއް’ އަނދާ ހުލިވެ، އެއް ގްލޯބަލް ސިނަމާއެއް އޮންނާނެ ދުވަހެއްގެ އިންތިޒާރުގަ” އެމެރިކާގެ އެލްއޭގައި ހުރެ ވާހަކަ ދައްކަމުން އޭނާ ބުންޏެވެ.

އަންދާލަން ބޭނުންވާކަަމަށް އޭނާ އެ މާނަކުރަނީ އުވާލުންކަމަށް ބެލެއެވެ.

އޭނާ ބުނީ ހޮލީވުޑްގެ މޮޅެތި ޑައިރެކްޓަރުންނާ އަދި އެކްޓަރުންގެ ތަޖުރިބާ ވެސް އޭނާ ހޯދަން ބޭނުންކަމަށެވެ. އަދި ހޮލީވުޑުން ވެސް ޓޮލީވުޑްގެ ތަރިންގެ ފަރާތުން ދަސްކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރިކަމަށް އޭނާ ބުޏްވެ.

ރާމް ޗަރަން ދާދިފަހުން ކުޅުނު ފިލްމު ތަމަޅަފިލްމު "ޓްރިޕުލް އާރު" އަށް މުޅި ދުނިޔޭގައި ވަނީ ވަރަށް ސަޕޯޓު ބޮޑުވެފައެވެ. އެތައް ރެކޯޑެއް އެ ފިލްމު ވަނީ މުގުރާލާފައެވެ. އެ ފިލްމުގެ ތީމް ލަވަ "ނައްޓޫ ނައްޓޫ" އަށް ވަނީ 'ގޯލްޑަން ގްލޯބް އެވާޑު 2023' ގައި 'ބެސްޓު އޮރިޖިނަލް ސޯން' ގެ އެވޯޑު ވެސް ލިބިފައެވެ. މި ފިލްމަށް ވަނީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ އިތުރު ދެ އެވޯޑު ވެސް ލިބިފައެވެ. 

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް