މީހަކު ވެކްސިން ޖަހަނީ
އުރަމަތީގެ ކެންސަރަށް ކާމިޔާބު ވެކްސިނެއް އުފައްދައިފި
Share
އުރަމަތީގެ ކެންސަރަށް ކާމިޔާބު ވެކްސިނެއް އުފައްދައިފިއެވެ.
Advertisement

މި ވެކްސިން އުފައްދާފައިވަނީ 20 އަހަރު ދުަވަހުގެ މަސައްކަތުންނެވެ. 

މި ވެކްސިން އުފައްދާފައިވަނީ އެމެރިކާގެ ޔުނިވާސިޓީ އޮފް ވޮޝިންޓަންގެ ރިސާޗަރުންގެ ޓީމަކުންނެވެ. 

ބުދަދުވަހު އެ ޔުނިވާސިޓީން ނެރުނު ޖާނަލެއްގައި ބުނެގައިވަނީ މި ވެކްސިން އިންސާނަކަށް ޓެސްޓުކޮށް ކާމިޔާބު ވެފައިވާކަމަށެވެ.  އަދި ވެކްސިނުން ކާމިޔާބުކަމާއެކު ކެންސާރާ ހަނގުރާމަކުރާ އެންޓިބޮޑީޒް އުފައްދާކަމަށެވެ. 

ވެކްސިން އާންމުކޮށް ލިބެން ފާށާނެ ދުވަހެއް އަދި ހާމައެއް ނުކުރެެއެވެ. ނަމަވެސް މި އަަހަރު ތެރޭ ވެކްސިން މާކެޓަށް ނެރުމަކީވެސް އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ. 

ދުނިޔޭގައި މިވަގުތު ވެސް ހަތް މިލިއަން މީހުން ގެންދަނީ އުރަމަތީގެ ކެންސަރު ބަލި ތަހައްމަލުކުރަމުންނެވެ. އުރަމަތީގެ ކެންސަރަކީ ދުނިޔޭގައި މިވަގުތު ދައުރުވަމުންދާ އެންމެ ނުރައްކާތެރި ކެންސަރެވެ. 

 

71%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
14%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
14%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް