ads
ގެއްލިގެން ހޯދާ މަހްދީ
ކޮޗިންގައި ގެއްލުނު މަހްދީ ފެނިއްޖެ، ހާލު ރަނގަޅު: އާއިލާ
ކޮޗިންގައި ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދާ ކ ތުލުސްދޫ، ޕަރިސްތާ، މުހައްމަދު މަހްދީ (35) ފެނިއްޖެ އެވެ.

މަހުދީގެ ދައްތަ އައިމިނަތު އަރުޝީ (ސީއެންއެމް) އަށް ބުނީ މަހުދީ ފެނިގެން ކޮޗިންގެ ދުރު ހިސާބެއްގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަކުން އާއިލާއަށް އަންގާފައިވާކަމަށާއި މަހުދީގެ ހާލު ރަނގަޅުކަމަށް ފުލުހުން ބުނާކަމަށެވެ.

"މީގެ ގަޑިއެއްހާއިރު ކުރިން ފުލުހުން ގުޅަފަބުނީ މަހުދީ އެބައިނޭ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި، ހާލު ރަނގަޅޭ، ޕާސްޕޯޓް ހިފައިގެން ހަވާލުވާން ދާން ބުނުމުން ބައްޕަމެން މިހާރު އެސަރަހައްދަށް ގޮސްވާނީ، ތަންކޮޅެ ދުރު ހިސާބެއް، އޭގެފަހުން އަދި ގުޅޭގޮތެއް ނުވޭ، ހީވަނީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި ވީމަކަމަށް، އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުއަދާކުރަން ހުރިހާ ނޫސްވެރިންނަށް" 

ބައްޕައާއި ޅިޔަނަކާއި އެކު އިންޑިއާއަށް ބޭސްފަރުވާއަށް ގޮސް ހުއްޓާ އަންގާރަ ދުވަހު ހެނދުނު މަހުދީ ގެއްލުނީ އަމްރިތާ ހޮސްޕިޓަލް ތެރެއިންކަމަށް އާއިލާއިން ބުނެއެވެ. 

ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދާތާ ތިން ދުވަސް ފަހުން މިއަދު މަހުދީ ފެނުނިއިރު، ކޮޗިންގެ ޕޮނެކަރާ ސަރަހައްދުން އިއްޔެ މީހަކަށް މަހުދީ ފެނިގެން ރިޕޯޓް ކުރުމުން މިއަދު އާއިލާއިން ގެންދިޔައީ އެސަރަހައްދުވެސް ބަލަމުންނެވެ.

 

87%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
13%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް