އުރީދޫ އެމް-ފައިސާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ބައިވެރިވެވޭ މި ޕްރޮމޯޝަން މި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިޔަށްދާނެ - ފޮޓޯ:އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް
އެމް-ފައިސާއިން ފައިސާ ދައްކައިގެން ސްކޫޕީ ސައިކަލުން 11،899 ރުފިޔާގެ ޑިސްކައުންޓެއް
Share
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ އެމް-ފައިސާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ސްކޫޕީ ސައިކަލުން ހާއްސަ ޑިސްކައުންޓެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ.
Advertisement

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އާއި ކިންގްސްޓަން މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ މި ޕްރޮމޯޝަނުގެ ތެރެއިން އެމް-ފައިސާ މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ދައްކާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ސްކޫޕީ ސައިކަލުން ހާއްސަ ޑިސްކައުންޓެއް ލިބޭނެއެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަނުގެ މުއްދަތުގައި ކިންގްސްޓަން ޝޯރޫމުން ސްކޫޕީ 2023 މޮޑެލް ސައިކަލަކަށް އެމް-ފައިސާ މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ދައްކާ ކަސްޓަމަރުންނަށް 11،899 ރުފިޔާގެ ޑިސްކައުންޓެއް ލިބޭނެކަމަށް އުރީދޫން ބުނެއެވެ.

މި އޮފާ ކުރިޔަށް ދާނީ މި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. އުރީދޫން ބުނީ މި އޮފާގެ ދަށުން ސައިކަލް ގަންނަ ފަރާތްތަކަށް 99 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކިންގްސްޓަންއިން ސައިކަލް ޑެލިވަކޮށްދޭނެ ކަމަށެވެ.

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ވަނީ އެފްއެސްއެމްގެ ޕެޓްރޯލް ޝެޑުތަކުން އެމް-ފައިސާ މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ދައްކާ ކަސްޓަމަރުންގެ ތެރެއިން ނަސީބުވެރި ފަރާތަކަށް ކިންގްސްޓަން ޝޯރޫމުން ސްކޫޕީ ސައިކަލެއް ލިބޭ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ވެސް ފަށާފައެވެ. އެފްއެސްއެމްގެ ޕެޓްރޯލް ޝެޑުތަކުން އެމް-ފައިސާ މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ދައްކާ ކަސްޓަމަރުންނަށް އޮޓަމެޓިކުން ބައިވެރިވެވޭ މި ލަކީ ޑްރޯ ގައި މެއި މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ބައިވެރިވެވޭނެކަމަށް އުރީދޫން ބުނެއެވެ.

އެމް-ފައިސާއަށް ރެޖިސްޓަކުރުމަށް: 

  • އުރީދޫ އެޕް ޑައުންލޯޑްކޮށްލާ http://ore.do/app
  • އެމް-ފައިސާ ހިޔާރުކުރުމަށްފަހު ރެޖިސްޓްރޭޝަނަށް ފިތާލާ
  • މައުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، އެކައުންޓް އެކްޓިވޭޓް ކުރުމަށް ލިބޭ އޯޓީޕީ ނަންބަރު ޖަހާލާ
  • މޮބައިލް ނަންބަރު ޖެހުމަށްފަހު ހަތަރު އަކުރުގެ ޕިން ނަންބަރެއް ޖަހާލާ
  • ދެވަނަ ފަހަރަށް މޯބައިލް ނަންބަރު ޖެހުމަށްފަހު ކުރިން ޖެހި ޕިން ނަންބަރު ޖަހާލާ
  • ފޯނަށް ލިބޭ އޯޓީޕީ ނަންބަރު ޖެހުމަށްފަހު ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފުރިހަމަ ކޮށްލާ

އެމް-ފައިސާ ވޮލެޓަށް ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށް ބީއެމްއެލް، އެސްބީއައި، އެމްއައިބީ އަދި އެމް-ފައިސާ އެޖެންޓުން މެދުވެރިކޮށް ކޭޝްއިން ކުރެވޭނެކަމަށް އުރީދޫން ބުނެއެވެ. އުރީދޫން ބުނީ ހުރިހާ ނެޓްވޯކެއްގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް އުރީދޫ އެޕް މެދުވެރިކޮށް އެމް-ފައިސާއަށް ރެޖިސްޓްރީވެ، ޔޫޓިލިޓީ ބިލް ދެއްކުން ފަދަ ހުރިހާ ހިދުމަތެއް ލިބިގަތުމުގެ އިތުރުން ޕާޓްނަރު މާޗަންޓުންނަށް ފައިސާ ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ އޮފާތައްވެސް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް