ޔުނައިޓެޑުގެ ކުޅުންތެރިން
ޕެލަސް އަތުން ޔުނައިޓެޑަށް އުނދަގޫ މޮޅެއް
Share
ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކްރިސްޓަލް ޕެލަސް އަތުން މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުން އުނދަގޫ މޮޅެއް ހޯދައިފިއެވެ.
Advertisement

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ޔުނައިޓެޑާ ކްރިސްޓަލް ޕެލަސް ކުޅުނު މެޗުން ޔުނައިޓެޑު މޮޅުވީ ދެ ލަނޑު އެއް ލަނޑުންނެވެ. 10 ކުޅުންތެރިންނާއެކު މެޗު ފުރިހަމަ ކުރި ޔުނައިޓެޑަށް ގޯލްތައް ޖަހާދިނީ ބްރޫނޯ ފެނާންޑޭސް އަދި މާކަސް ރަޝްފޯޑެވެ. 

ފެނާންޑޭސްގެ ލަނޑަކީ މެޗުގެ ވަރަށް ކުރީކޮޅު ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން ޖެހި ލަނޑެކެވެ. ރަޝްފޯޑުގެ ލަނޑަކީ ފަހު ހާފުގައި ޖެހި ލަނޑެކެވެ. ރަނގަޅު ފޯމެއްގައި ހުރި ރަޝްފޯޑުގެ މި ލަނޑަކީ ވޯލްޑްކަޕުގެ ފަހުން އޭނާ ޖެހި 11 ވަނަ ލަނޑެވެ. ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ މިދިޔަ މަހުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކީވެސް ރަޝްފޯޑެވެ. 

މި މެޗު ޔުނައިޓެޑުން 10 ކުޅުންތެރިންނާއެކު ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހުނީ ދެވަނަ ހާފުގައި ހިނގި ކަމެއްގެ ތެރޭގައި ކަސަމީރޯއަށް ރަތް ކާޑެއް ދެއްކުމުންނެވެ. 

މި މެޗާއެކު ޔުނައިޓެޑު އޮތީ 21 މެޗުން 42 ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެން ޓޭބަލްގެ ހަތަރުވަނައިގައެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް