މިއަދު ގުރައިދޫ- ކަލާފާނު މެޗުގެ ތެރެއިން
އިންޓަސްކޫލް މުބާރާތުގައި ބޮޑު މާރާމާރީއެއް
Share
މާލޭގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ 17 އަހަރުން ދަށުގެ އިންޓަ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ހަވީރު ބޮޑު މާރާމާރީއެއް ހިންގައި ރެފްރީއަށް ހަމަލާދީފިއެވެ.
Advertisement

ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ބޮޑު މާރާމާރީއެއް ހިންގައި ރެފްރީއަށް ހަމަލާ ދީފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރު ކަލާފާނު ސްކޫލާއި ކ. ގުރައިދޫ ސްކޫލު ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިންނެވެ. 

މި މާރާމާރީގެ ވީޑިއޯތައް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާއްމުވެފައިވާއިރު މި ކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެޑީއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އަދި މުބާރާތް އިންތިޒާމް ކުރާ އެފްއޭއެމްއަކުންވެސް އަދި އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުބުނެއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ރެފްރީއަށް ހަމަލާ ދިނީ ގުރައިދޫ ސްކޫލުގެ ކުޅުންތެރިއެއްގެ ބެލެނިވެރިއެކެވެ. އަދި އެ ޓީމުގެ ބައެއް ކުޅުންތެރިން ވެސް އެ ކަމުގައި ބައިވެރިވީ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
20%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
40%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
40%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް