އެކިން-ސޫ އަދި ޑޭވިޑް
އިނގިރޭސި ސެލެބްރިޓީއަކު ރާއްޖޭގެ ރެސްޓޯރަންޓަކުން ބޭރުކޮށްލައިފި
Share
'ލަވް އައިލެންޑް' ކާމިޔާބުކުރި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ސެލެބްރިޓީ ޑޭވިޑް ސަންކްލިމެންޓީ ރާއްޖޭގެ ރެސްޓޯރަންޓަކުން ބޭރުކޮށްލާފައިވާކަމަށް އޭނާ މިއަދު އާންމުކުރި ވީޑިއޯއެއްގައި ބުނެފިއެވެ.
Advertisement

އޭނާ ވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އޭނާގެ ލޯބިވެރިއާ އަދި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޓީވީ ތަރި އެކިން-ސޫ ކުލްކުލޮގްލޫއާއި އެކު ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްފައެވެ. 

ޑޭވިޑް މިއަދު އާންމުކުރި ވީޑިއޯގައި ބުނެފައިވަނީ އޭނާ ރާއްޖޭގެ ރެސްޓޯރަންޓަކުން ބޭރުކޮށްލީ ހެދުން އަޅާފައި ހުރިގޮތް ކަމުނުދާކަމަށް ބުނެކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ބޭރުކޮށްލީ ކޮން ރެސްޓޯރަންޓަކުން ކަމެއް ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ. 

"ހުސްގަޔާ އައިނެއް އަޅައިގެން ގޮސް ވަނުމުން ބުނީ ޓީޝާޓެއް ލައިގެން އަންނަން،" ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން ދަނިކޮށް ދިމާވި ހާދިސާ ހިއްސާކުރަމުން އެނާ ބުންޏެވެ.

 

އޭނާ ބުނީ ރާއްޖޭގެ ރެސްޓޯރަންޓުން އޭނާ ބޭރުކޮށްލިނަމަވެސް، ރާއްޖޭގެ ކާނާ އޭނާއަށް ވަރަށް ކަމުދާކަމަށެވެ. އަދި ޑޭވިޑްއަކީ އޭނާގެ ރީތި ހަށިގަނޑުގެ ސަބަބުން ގިނަބައެއްގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ ތަރިއެކެވެ. 

މީގެ ކުރިން ވެސް ޑޭވިޑް ވަނީ އެނާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރި އިރު ދިމާވި ނުރައްކާތެރި ހާދިސާއެއްގެ ވާހަކަވެސް އެނބުރި ގައުމަށް ގޮސް ކިޔައިދީފައެވެ. 

63%
ކަމުގޮސްފި
7%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
13%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
17%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް