އެކިން-ސޫ ކުލްކުލޮގްލޫއާއި ޑޭވިޑް ސަންކްލިމެންޓީ
ރާއްޖޭގައި ހޭދަކުރި ޗުއްޓީ ނާމާންވި ގޮތް ކިޔައިދީފި
Share
އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޓީވީ ތަރި އެކިން-ސޫ ކުލްކުލޮގްލޫއާއި އޭނާ ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ އިނގިރޭސި ސެލެބްރިޓީ ޑޭވިޑް ސަންކްލިމެންޓީ ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަނިކޮށް ދިމާވި ހާދިސާގެ ވާހަކަ ފުރަތަމަފަށް އެމީހުން މީޑިއާއަށް ކިޔައިދީފިއެވެ.
Advertisement

ރާއްޖޭގައި މިދިޔަ ފެބުރުއަރީ މަހުގެ ފަހުކޮޅު ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަކަށްފަހު އެނބުރި އިނގިރޭސިވިލާތައް ދިޔަ ޑޭވިޑް އޭނާއަށް ދިމާވި، އޭނާ ބުނާގޮތުން "ނާމާން" ހާދިސާގެ ވާހަކަތައް ވަނީ 'ދަސަން' އަށް މިއަދު ކިޔައިދީފައެވެ. 

އެގޮތުން ދެ ލޯބިވެރިން އުފަލާއެކު ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން ދަނިކޮށް އެމީހުންގެ މުޅި ދަތުރުގެ ރޫހު ގެއްލުވާލީ ހަތަރު ފިރިހެނުންނެވެ. އެމީހުން ރާއްޖެދިޔަ ވަގުތު ބަލައި އެމީހުން ދިިރިއުޅޭ ގެއަށް ވަދެ ވައްކަންކުރަން މަސައްކަތްކޮށްގެނެވެ. 

ޑޭވިޑް ބުނެފައިވަނީ އޭނާ ރާއްޖޭގައި ހުއްޓާ ގެއަށް މީހަކު ވަންނަން އުޅުނު ކަމުގެ އިހުސާސެއް ކުރެވުނެވެ.

your imageއެކިން ސޫ އަދި ޑޭވިޑް ސަންކްލިމެންޓީ

"ބައެއް މީހުން ދުރުގައި ތިބެ ޗުއްޓީގެ ފޮޓޯ ސޯޝަލްމީޑިއާގައި ޕޯސްޓުނުކުރާ ސަބަބެއް އެއީ ގެއަށް ވަގުން ވަންނާތީ. އެކަމަކު އަހަރެން އެއްވެސް މީހަކަށް ބިރެއް ނުގަނޭ. އަހަރެންނަށް ހީވަނީ އެމީހުން ހިފާނެހެން. އަދި މިހާރު ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ކުރިއަށްދަނީ ރަނގަޅަށް،" ޑޭވިޑް އެނބުރި ގައުމަށް ގޮސް ބުންޏެވެ.

އެމީހުން ރާއްޖޭގައި ތިއްބާ އެމީހުންނަށް ފުލުހުން ގުޅައި އެމީހުން އެނބުރި ގައުމަށް ދަންދެން އެމީހުންގެ ފޮޓޯ ސޯޝަލްމީޑިއާއަށް ނުލުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ. 

"އެއީ މުޅި ދަތުރު ނާމާންވެގެން ދިޔަކަމެއް. މެއިންޓަނަސްންސް އަށްކަމަށްބުނެ ގެއަށް ބަޔަކު ވަންނަން މަސައްކަތްކުރުން. ރާއްޖޭގައި ތިއްބާ މެއިންޓަނަންސް އަށް އަންނާނެކަމަށް އުންމީދެެއް ނުކުރަން،" ޑޭވިޑް ހޯމަ ދުވަހު ބުންޏެވެ.

ޑޭވިޑް މަޝްހޫރު ވެފައިވަނީ "ލަވް އައިލެންޑް" އިންނެވެ. އޭނާގެ ލޯބިވެރިއާ އެކިން-ސޫ ކުލްކުލޮގްލޫ އަކީ ތުރުކީގެ ނަސްލުގެ އިނގިރޭސި ފިލްމީ ތަރިއެކެވެ. އަދި މޮޑެލް އެކެވެ. ޓީވީ ޝޯތަކުން ވެސް ފެންނަ ތަރިއެކެވެ. 2022 ވަނަ އަހަރު ތުރުކީގެ "ސޮޕް އޮޕެރާ ކުޒޭ ޔިލްޑިޒީ އިލްކް އަޝްކްގައި" އިސިލްގެ ރޯލު ކުޅުނެވެ. އޭގެ ފަހުން އައިޓީވީ-2 ގެ ރިއަލިޓީ ސީރީޒް "ލަވް އައިލެންޑް" ގެ އަށް ވަނަ ސީރީޒް ޑޭވިޑޭ ސަންކްލިމެންޓީއާ އެކު ކުޅެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް އެކިން-ސޫ ވަނީ ހޯދާފައެވެ. 

36%
ކަމުގޮސްފި
17%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
19%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
28%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް