ads
މިޔަރު ހަމަލާދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަނީ
މޫދަށް ފައިބަން އުޅެނިކޮށް މިޔަރެއް ކައި ނުލީ ކިރިޔާ!
އަންހެން ޑައިވަރަކު މޫދަށް ފައިބަން އުޅެނިކޮށް މިޔަރެއްގެ ހަމަލާއިން ކިރިޔާ ސަލަމަތްވި ވީޑިއޯއެއް އަނެއްކާވެސް ވައިރަލްވެއްޖެއެވެ.

އިއްޔެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވައިރަލްވި މި ވީޑިއޯއަކީ މީގެކުރިން 2022 ވަނަ އަހަރުވެސް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވައިރަލްވި ވީޑިއޯއެކެވެ.

ވީޑިއޯއިން ފެންނަނީ އެމެރިކަގެ ހަވާއީގައި އަންހެން ޑައިވަރަކު މޫދަށް ފައިބަން ތައްޔާރުވެ މޫދަށް ފައިބަނިކޮށް ކުއްލިއަކަށް މިޔަރެއް ހަމަލާދޭން މަސައްކަތްކުރާ ތަކެވެ.

އަނގަ ހުޅުވައިގެން އޮތް މިޔަރެއް ކުއްލިއަކަށް ފުންމައި ގަތުމުން ޑައިވަރުވެސް ވަނީ ހުށިއާރުކަމާއެކު ފަހަތައް ޖެހި މިޔަރުގެ ހަމަލާއިން ސަލާމަތްވެފައެވެ.

ވީޑިއޯ އަނެއްކާވެސް ވައިރަލް ވެފައިވާއިރު މިލިއަނަކަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މިހާރުވަނީ ވީޑިއޯ ބަލާފައެވެ.

24%
ކަމުގޮސްފި
48%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
6%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
21%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް