ads
ފަތުރުވެރިއެއް ރިސޯޓުގެ އަތިރިމަތީގައި މަޑުކޮށްލައިގެން: ވައްކަރު މޯލްޑިވްސް
ފަލަކަމަށް ބުނެ ފާޑުކިޔާ މީހުންނަށް ޖަވާބު ދޭން ލޯރާ ރާއްޖެ އައިސްފި
ފަލަކަމަށް ބުނެ ފާޑު ކިޔާ މީހުންނަށް ޖަވާބު ދޭން އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޓީވީ ޝޯ 'ލަވް އައިލެންޑް' ގެ ތަރި ލޯރާ އެންޑްރެސަން،33 ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެއެވެ.

ފަލަކަމަށް ބުނެ އެތައްބަޔަކު ސޯޝަލް މީޑިއިއާގައި ޓްރޯލްކުރަމުން ދަނިކޮށް ލޯރާ މި ހަފްތާގައި ރާއްޖެއައިސްފައިވަނީ އޭނާ ބަލިވެ އިންކަން އިއުލާނުކުރުމުގެ ގޮތުން 'ބޭބީ މޫން' އަކަށެވެ. 

ލޯރާ އިއުލާނު ކޮށްފައިވާ ގޮތުން އޭނާ މިހާރު ބަލިވެ އިނދެފައިވަނީ ފިލްމީތަރި ގޭރީ ލޫސީ،44 އަށް ކަމަށެވެ. ބަނޑަށް ހަތަރު މަސްވެފައިވީ ނަމަވެސް، ލޯރާ ވަނީ މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން ލޫސީ އާއި ރުޅިވެފައެވެ.

"އަހަރެން ފަލަވަނީ ބަލިވެއިންފަހުން. ފަލަކަމަށް ބުނެ ބޮޑީޝޭމް ކުރާ މީހުންނަށް ބުނެލަން އޮތީ މިހާރު އަހަރެންގެ ހަށިގަނޑު ތެރޭގައި ހަތަރު މަހުގެ އިންސާނެއް އެބައޮތްކަން،" ލޯރާ ބުންޏެވެ.

އޭނާއަށް ފާޑުކިޔާ މީހުންނަށް އޭނާ ބުނެފައިވަނީ އޭނަގެ ދިރިއުޅުން ކުރިއަށް ގެންދާގޮތާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ މީހުން "ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުން" ރަނަގަޅުކަމަށެވެ.

"މިއީ އަހަރެންގެ ޒާތީ ދިރިއުޅުން. އަހަރެން ކުރިއަށް އޮތް ފަސް މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވިހާނެ،" ރާއްޖޭގައި ހުރެ އޭނާގެ އެންޓި ފޭނުންނަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

ފާޑުކިޔާ މީހުން ބުނަމުން ގެންދަނީ ލޯރާ މި ފަހަކަށް އައިސް ފަލަވަމުން އަންނަނީ އެނާ ގޭރީ ލޫސީ އާއި ރުޅިވިފަހުން 'ސްޓްރެސް' ބޮޑުވެެގެން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ލޫސީ ބުނެފައިވަނީ އޭނާ ފަލަވަނީ ހިތާމަކުރާތީ ނޫންކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ބަލިވެއިން ދުވަސްވަރާއި ލޯބިވެރިއާއާއި ރުޅިވާން ޖެހުމުން މާޔޫސްވެސްވި ކަމަށެވެ. 

ލޯރާ ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުމުން ގެންދަނީ ރެއަކަށް 1،200 ޔޫރޯ (19,913 ދިވެހި ރުފިޔާ) ގެ ރޭޓުންނެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ހުރީ ކޮން ރިސޯޓެއްގައިކަމެއް ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ. 

50%
ކަމުގޮސްފި
38%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
13%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް